et | en | 
C-Intrade OÜ - Elektriseadmed

RAYCHEMI KAABLITARVIKUTE JUHENDID

Sellelt leheküljelt leiate Raychemi kaablitarvikute eestikeelsed paigaldusjuhendid.

Kaks viimast numbrit juhendi tähises (näit. ESD-3824-EE-11/09) tähendavad kuud ja aastat, millal on seda juhendit viimati muudetud. Kui Teile satub muhvikomplekt, mille pakendis on kaasas uuem paigaldusjuhend, siis tuleks kindlasti seda uuemat kasutada.

Küsimuste tekkides palun meiega ühendust võtta.

Soovi korral pakume kaablimuhvide näidispaigaldust objektil kohapeal.

Lisaks võite meilt tellida paigaldusvigade analüüsi. Analüüsi käigus kontrollime muhvipaigalduse vastavust vastavalt paigaldusjuhendi ja koolituste käigus toodud nõuetele.


KESKPINGE OTSAMUHVID

Otsamuhvid plastkaablitele

ESD-3824-EE-7/16
Raychemi otsmuhvid ekraneeritud 1-soonelistele kuni 42kV plastkaablitele
Tüüp: POLT

EPP-2928-EE-5/17
Otsmuhvid ekraneeritud 1-soonelistele kuni 42kV plastkaablitele
Tüüp: POLT 

ESD-4472-EE-2/14
Raychemi otsmuhvid ekraneeritud 3-soonelistele kuni 42 kV soomustamata plastkaablitele
Tüüp: POLT

EPP-0567-EE-3/13
Raychemi otsmuhvid 1-soonelistele plastisolatsiooniga kaablitele 52 kV
Tüüp: IHVT / OHVT-52H

ESD-xxxx-EE-10/10
Maandusühenduse komplekt 1-soonelistele alumiiniumlaminaatlindist kaitseekraaniga plastkaablitele kuni 24 kV. AHXAMK-W tüüpi kaablid.
Tüüp: SMOE-62871 ja SMOE-62872


Otsamuhvid õlikaablitele

ESD-3230-EE-6/02
Otsmuhv pabervööisolatsiooniga (MI) 6 kV ja 12 kV kaablitele
Tüüp: GUST-12/ 25-50 mm²

ESD-1085-EE-3/01
Otsmuhv pabervööisolatsiooniga (MI) 6kV ja 10kV kaablitele
Tüüp: GUST-12..

ESD-1932-EE-1/96
Otsmuhv 1- või 3-soonelistele metallmantliga (HL) MIND paberkaablitele, kuni 36 kV
Tüüp: EPKT-24

EPP-0318-EE-7/91
EPKT otsmuhvi jootevaba maandusühendus metallmantliga kaablitele 7.2 kV kuni 36 kV
Tüüp: EAKT-167x
 

PISTIKLIIDESED (kaablite ühendamiseks gaasisolatsiooniga jaotusseadmetega)

EPP-0271-EE-12/94
Kuni 24 kV 620A isoleeritud nurkliides sisseviikisolaatoritele (norm EN50181)
Tüüp: RICS-51x3

EPP-0280-EE-12/94
Kuni 24 kV 630A isoleeritud topeltnurkliides sisseviikisolaatoritele (norm EN50181)
Tüüp: RICS-51x7

EPP-0407-EE-12/94
Kun 24 kV 630A isoleeritud nurkliide koos liigpingepiiriku sisendiga
Tüüp: RICS-51x9

ESD-3584-EE-6/04
RSTI jootevaba maaühenduskomplekt 1-soonelistele alumiiniumfooliumist kaitseekraaniga 12 kuni 24kV plastkaablitele. AHXAMK-W tüüpi kaabel.
Tüüp: SMOE-62871 ja SMOE-62872

EPP-1385-EE-12/12
Kolmikharu komplekt kuni 42 kV 3-soonelistele ekraneeritud soomustamata plastkaablitele, mis on mõeldud kasutamiseks nurkliidestele (läbiviigu profiil “C” vastavalt standardile EN50181)
Tüüp: RSTI-TRFxx

EPP-1087-EE-11/10
Kolmikharu komplekt kuni 24 kV 3-soonelistele ekraneeritud soomustamata plastkaablitele (koos maandussukkadega).
Tüüp: SMOE-61783 ja SMOE-61784

EPP-0470-EE-2/00
Ekraneeritud kuni 250 A põlvliited 1-soonelistele soomustamata plastkaablitele pingel 12 kuni 24 kV (koos faasitähistusega termokahaneva toruga)
Tüüp: RSES-52xx-P

EPP-0578-EE-9/95
Ekraneeritud kuni 250A sirgliited 1-soonelistele soomustamata plastkaablitele pingel 12 kuni 24 kV
Tüüp: RSSS-52xx

EPP-0579-EE-1/01
Ekraneeritud kuni 250 A sirgliited 1-soonelistele soomustamata plastkaablitele pingel 12 kuni 24 kV (koos Rayvolve hülsiga)
Tüüp: RSSS-52xx-R

EPP-2992-EE-7/18
Kuni 250 A ekraneeritud põlvliited 1-soonelistele traatekraaniga plastkaablitele pingel kuni 24 kV. Läbiviigu tüüp A vastavalt standardile EN 50181
Tüüp: RSES-(VD)-525x-(E)

EPP-3029-EE-7/18
Kuni 250 A ekraneeritud sirgliited 1-soonelistele traatekraaniga plastkaablitele pingel kuni 24 kV. Läbiviigu tüüp A vastavalt standardile EN 50181
Tüüp: RSSS-(VD)-525x-(E)

EPP-0982-EE-1/11
Raychemi ekraneeritud 800A nurkliited 1-soonelistele 12 kuni 24 kV plastkaablitele, läbiviigu profiil “C” vastavalt standardile EN50181
Tüüp: RSTI-58xx

EPP-1499-EE-8/09
Ekraneeritud 800A ühendusliited (ühendamiseks nurkliidetega RSTI-58xx) 1-soonelistele 12 kuni 24 kV plastkaablitele, läbiviigu profiil "C" vastavalt standardile EN50181
Tüüp: RSTI-CC-58xx

EPP-1718-EE-10/09 
Ekraneeritud 800A nurkliited 1-soonelistele kuni 42 kV plastkaablitele, läbiviigu profiil "C" vastavalt standardile EN50181
Tüüp: RSTI-68xx

EPP-1769-EE-2/10
Ekraneeritud 800A ühendusliited (ühendamiseks nurkliidetega RSTI-68xx) 1-soonelistele kuni 42 kV plastkaablitele, läbiviigu profiil "C" vastavalt standardile EN50181
Tüüp: RSTI-CC-68xx

EPP-1821-EE-3/13
Ekraneeritud liigpingepiirikud, mis sobivad nurkliidetega RSTI-58xx ja RSTI-68xx.
Tüüp: RSTI-CC-68SAxx10

EPP-1719-EE-12/10 
Ekraneeritud 800 kuni 1250 A nurkliited 1-soonelistele kuni 42 kV plastkaablitele, läbiviigu profiil "C" vastavalt standardile EN50181
Tüüp: RSTI-x95x

EPP-1770-EE-6/11
Ekraneeritud 1250 A ühendusliited (ühendamiseks nurkliidetega RSTI-x95x) 1-soonelistele kuni 42 kV plastkaablitele, läbiviigu profiil "C" vastavalt standardile EN50181
Tüüp: RSTI-CC-x95x


KESKPINGE JÄTKUMUHVID

Jätkumuhvid plastkaablitele

ESD-3814-EE-11/05
Jätkumuhv 1-soonelistele alumiiniumfooliumist kaitseekraaniga või traatekraaniga plastkaablitele kuni 24 kV
Tüüp: POLJ-../1x-..-CEE01

ESD-2930-EE-10/00
Jätkumuhv 1-soonelistele traatekraaniga, alumiiniumlintekraaniga plastkaablitele, kuni 24 kV
Tüüp: POLJ-24/1x25-70-CEE01

ESD-3843-EE-5/05
Jätkumuhvid 1-soonelistele alumiiniumfooliumist kaitseekraaniga või traatekraaniga plastkaablitele kuni 24 kV
Tüüp: POLJ-../1x-150-300-CEE01

ESD-3084-EE-9/01
Jätkumuhv ekraneeritud 3-soonelistele plastisolatsiooniga kuni 24 kV soomustamata kaablitele
Tüüp: POLJ ../3x25-70

ESD-3812-EE-2/14
Jätkumuhv ekraneeritud 3-soonelistele plastisolatsiooniga kuni 24kV soomustamata kaablitele
Tüüp: POLJ ../3x...

ESD-3802-EE-1/05
Jätkumuhv 1-soonelistele traatekraaniga plastkaablitele, kuni 42 kV
Tüüp: POLJ-42/1x...-CEE01

ESD-3822-EE-12/09
Jätkumuhvid 1-soonelistele traatekraaniga plastkaablitele kuni 24 kV
Tüüp: POLJ...1x 500
POLJ...1x 630

EPP-0884-EE-2/12
Jätkumuhvid 1-soonelistele 52 kV plastkaablitele
Tüüp: EHVS-52H


Jätkumuhvid õlikaablitele

ESD-1084-EE-8/01
Jätkumuhv 6kV ja 10kV 3-sooneliste ühise metallmantliga vööisolatsiooniga paberkaablite ühendamiseks.
Tüüp: GUSJ-12

ESD-2855-EE-9/09
Raychemi jätkumuhv teraslintsoomusega 3-soonelistele ekraneeritud paberkaablitele metallmantliga iga soone kohta (kuni 24 kV)
Tüüp: GUSJ-24….-3HL

ESD-3806-EE-1/05
Jätkumuhv teraslintsoomusega 3-soonelistele ekraneeritud paberkaablitele metallmantliga iga soone kohta. Kuni 42 kV
Tüüp: GUSJ-42….-3HL


Siirdemuhvid (erinevat tüüpi kaablite omavaheliseks ühendamiseks)

ESD-4028-EE-3/06
Siirdemuhv plastisolatsiooniga 1-soonelise ekraneeritud kaabli (AHXAMK-W) ja 3-soonelise kaabli (traatkaitseekraaniga) ühendamiseks. Kuni 24 kV
Tüüp: POLJ ../3x...
SMOE 62800
SMOE 62600

ESD-4027-EE-3/06
Siirdemuhv plastisolatsiooniga 1-soonelise traatekraaniga kaabli ja 3-soonelise kaabli (traatekraaniga) ühendamiseks. Kuni 24 kV
Tüüp: POLJ ../3x...
SMOE 62800

ESD-4036-EE-12/06
Siirdemuhv 1-sooneliste alumiiniumfooliumist kaitseekraaniga plastkaablite ühendamiseks 3-sooneliste ühise metallmantliga vööisolatsiooniga paberkaablitega. 6/10 kV
Tüüp: TRAJ-12/1x35-50-CEE01

ESD-4037-EE-12/06
Siirdemuhv 1-sooneliste alumiiniumfooliumist kaitseekraaniga plastkaablite ühendamiseks 3-sooneliste ühise metallmantliga vööisolatsiooniga paberkaablitega. 6/10 kV
Tüüp: TRAJ-12/1x..-CEE01

ESD-3817-EE-9/09
Raychemi siirdemuhv 1-sooneliste ekraneeritud plastkaablite ühendamiseks 3-sooneliste ekraneeritud paberkaablitega metallmantliga iga soone kohta (kuni 24 kV).
Tüüp: TRAJ-24/1x..-3HL

ESD-3805-EE-1/05
Siirdemuhv 1-sooneliste ekraneeritud plastkaablite ühendamiseks 3-sooneliste ekraneeritud paberkaablitega metallmantliga iga soone kohta. 42 kV
Tüüp: TRAJ-42/1x...-3HL

ESD-2438-EE-7/00
Maanduskomplekt siirdemuhvile tüüp TRAJ...-3HL ja 1-sooneliste alumiiniumplastlaminaatlindist kaitseekraaniga kaablite maandusjuhtme ühendamiseks, kuni 42 kV
Tüüp: SMOE-62651

EPP-3351-EE-5/19
Siirdemuhv 3-sooneliste ekraneeritud või ekraneerimata plastkaablite ühendamiseks 3-sooneliste ühise metallmantliga vööisolatsiooniga paberkaablitega. 6/10 kV
Tüüp: TRAJ-12/3x35-50

EPP-3292-EE-2/19
Siirdemuhv 3-sooneliste ekraneeritud või ekraneerimata plastkaablite ühendamiseks 3-sooneliste ühise metallmantliga vööisolatsiooniga paberkaablitega. 6/10 kV
Tüüp: TRAJ-12/3x70-120 ja TRAJ-12/3x150-240

 

1 kV KAABLIMUHVID

1kV soomustamata 4-soonelise plastkaabli jätkumuhv

EPP-0076-EE-4/94
Kuni 1kV otsmuhv kummi– ja plastisolatsiooniga soomustamata kaablitele (kontsentrilise neutraaljuhiga või ilma)

EPP-0036-EE-8/02
Termokahanevad sõrmikud

EPP-0001-EE-4/10
Termokahanevad torud jõukaablitele

ESD-3045-EE-3/08
Jätkumuhv 4-soonelistele kuni 1kV plastkaablitele koos mehaaniliste jätkuklemmidega
Tüüp: POLJ-01/4x...

EPP-1988-EE-11/16
Raychem madalpinge 1 kV jätkumuhv soomustamata plastkaablitele koos murduvate poldipeadega mehaaniliste jätkuklemmidega
Tüüp: LJSM-4X...

ESD-2529-EE-2/99
Otsmuhv kuni 1kV 3-sooneliste alumiiniummantliga paberkaablitele, koos kruvikingadega ja jootevaba neutraaljuhi ühendussüsteemiga
Tüüp: GUST-01/3x

ESD-2551-EE-2/99
Jätkumuhv kuni 1kV 3-sooneliste alumiiniummantliga paberkaablitele, koos kruviklemmidega ja jootevaba neutraaljuhi ühendussüsteemiga
Tüüp: GUSJ-01/3x..

ESD-2602-EE-2/99
Otsamuhv kuni 1kV 4-sooneliste paber-õlikaablitele.
Tüüp: GUST-01/4x..

ESD-3048-EE-6/02
Kuni 1 kV siirdemuhv 4-soonelise paberkaabli ühendamiseks 4-soonelise plastkaabliga koos mehaaniliste klemmidega ja jootevaba neutraali ühendussüsteemiga.
Tüüp: TRAJ-01/4x…/4SB

EPP-0380-EE-4/03
Rayligator - harumuhv 4-soonelistele kuni 1 kV soomustamata plastkaablitele kasutades kompaktset ringklemmi tüüp Hellstern
Tüüp: BMHM 1001 -4B, C, D1

EPP-0385-EE-12/02
Rayligator - harumuhv 4-soonelistele kuni 1 kV soomustamata plastkaablitele kasutades kompaktset ringklemmi tüüp Hellstern
Tüüp: BMHM 1001-4D2
 


domeen | virtuaalserver @ veebimajutus.ee